Nye regler for brug af el-løbehjul

Er du bruger af et elektrisk løbehjul, eller har du planer om at blive det, så skal du være opmærksom på, at der pr. 1 januar 2022, er indført nye regler for brugen af motoriseret løbehjul.

Fra 1. januar er det nu blevet lovpligtigt af benytte hjelm, når du kører på et motoriserede el-løbehjul.

Med den nye opstramning af loven, vil vi derfor her hos E-Trade, opsummerer de nye regler.

Her en kort opsummering af reglerne:

 • Der skal benyttes en hjelm / cykelhjelm, når du kører på et motoriseret løbehjul. Hjelmen skal være CE-mærket og leve op til kravene i standarden EN 1078.
 • Du skal være fyldt 15 år for at må køre på et motoriseret løbehjul. Er du under 15 år, må du kun køre på motoriseret løbehjul, hvis du er ledsaget af en person over 18 år, eller på et lukket skiltet område.
 • Køre du på motoriseret løbehjul i trafikken, er det reglerne for cykler der gælder for dig. Det vil sige at du skal benytte cykelstier og følge signaler og skiltning for cyklister.
 • Der må ikke være mere end en person på løbehjulet.
 • Promillegrænsen ved indtagelse af alkohol er på 0,5.
 • Er du påvirket af euforiserende stoffer, må du ikke køre på dit motoriseret løbehjul.
 • Du skal give tegn, når du stopper og foretager sving.
 • Det er ikke tilladt at køre på fortove, i fodgængerfelter eller på gangstier.
 • Dit motoriseret løbehjul skal have lys på hele døgnet.
 
Du kan læse mere om reglerne for brug af el-løbehjul, på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Tekniske krav til et el-løbehjul

 • For at køre i trafikken, må dit el-løbehjul maksimalt kunne køre 20km/t.
 • Løbehjulet skal være udstyret med en gul eller hvid forlygte og en rød baglygte. Lyset skal være synligt på en afstand af min 300meter.
 • Løbehjulet skal være markeret med reflekser foran, bagpå og på siderne.
 • Der må ikke være sæde på løbehjulet.
 • Løbehjulet må maksimalt veje 25 kg.
 • Løbehjulet må maksimalt være 2 meter i længden og 70 cm i bredden.
 • Løbehjulet skal være CE-godkendt.

Hvis du planlægger at købe et elektrisk løbehjul for at køre i trafikken, er det især vigtig at dit løbehjul overholder de tekniske krav, ellers risikere du at blive straffet med en bøde. Det er dit ansvar som køber af et motoriseret løbehjul at sikre dig at løbehjulet overholder alle de lovmæssige krav.

Hvis du ikke overholder reglerne og køre ulovligt

Hvis du bliver taget i at køre ulovligt på el-løbehjul, får du en bøde. Bødens størrelse afhænger af hvilken forseelse, der er tale om. Typisk ligger bøden på mellem 700 kr. og 1000 kr. pr. forseelse. Samlet set kan bøden derfor blive meget større, hvis der er tale om flere forseelser.

Bødetakster på 700 kr.

 • Hvis du kører med en passager.
 • Hvis du kører på fortovet, i fodgængerfelter eller på gangstier.
 • Manglende lys på løbehjulet.
 • Kører i modsat retning på cykelstien.
 • Du giver ikke tegn når du stopper eller svinger.
 • Du respekterer ikke skiltning.
 • Ved overtrædelse af øvrige bløde færdselsregler.

Bødetakster på 1000 kr.

 • Du kører over for rødt lys.
 • Du overtræder den ubetingede vigepligt.
 • Hvis du bruger din mobil mens du kører.
 • Hvis du kører mod færdselsretningen på alm eller ensrettet vej.

 

Dette var blot et udsnit af nogen af de gældende færdselsregler som gælder ved kørsel på el-løbehjul.

Forsikring

Hvis du kører på et lejet el-løbehjul, er det udlejerens ansvar, at der er en lovpligtig ansvarsforsikring. Dette bør du altid sikre dig også er tilfælde inden du lejer løbehjulet.

Inden du bevæger dig ud i trafikken på dit eget privatejet el-løbehjul, bør du tjekke med dit forsikringsselskab, hvordan du er dækket. Hos nogle forsikringsselskaber skal der tegnes en tillægsforsikring for at være dækket på dit el-løbehjul. Hos andre er en almindelig ansvarsforsikring nok til at du er dækket.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du er involveret i et uheld, mens du kører ulovligt på dit privatejet el-løbehjul, risikerer du, at forsikringen ikke dækker. Dette ses ofte og det kan blive en meget stor regning du står tilbage med.

Brug altid din sunde fornuft

Del artikel

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email